023-5730107


Kwaliteit hoog in het vaandel

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. Daarom worden goede rijopleidingen voor (toekomstige) bestuurders steeds belangrijker. Om van iemand een goede bestuurder te maken, zijn er bekwame en goed opgeleide rij-instructeurs nodig.
Rijschool DUET heeft met Francesco lo Prete een zeer ervaren en bekwame opleider in huis. Het feit dat hij ruim 20 jaar ervaring heeft als instructeur en de vele nascholingen die hij door de jaren heen heeft gevolgd maken dat hij voor elk soort leerling de juiste instructeur is.

Faalangst specialist


Autorijschool Duet onderscheidt zich van de meeste autorijscholen, door het geven van rijles aan mensen die meer moeite moeten doen om het rijbewijs te halen.

Rijinstructeur Francesco Lo Prete is opgeleid om deze doelgroep op een goede manier te onderwijzen, heb een cursus gevolgd voor omgang met jongeren met een stoornis in het autismespectrum.

De bijzondere lessen zijn gericht op faalangst, rijangst, autisme en ADHD en verder is er derijvaardigheidstraining voor mensen die een lange periode niet meer hebben deelgenomen aan het verkeer. Bij Autorijschool Duet, heb je steeds les van dezelfde rijinstructeur. Je lest steeds 1 of anderhalf uur alleen in de lesauto, je hoeft geen andere kandidaat naar huis te brengen. Alle stappen en vorderingen worden op een instructiekaart, en het RIS-boek bijgehouden.

Rijlessen met Faalangst en het Faalangstexamen


Faalangst is letterlijk, de angst om te falen. Vaak is het een motiverende factor, ook wel positieve faalangst genoemd, maar sommige mensen zijn zó bang om het niet goed te doen, dat ze zichzelf blokkeren in plaats van motiveren. Hierdoor kan men niet doen wat men onder normale omstandigheden wel kan doen, ook wel negatieve faalangst genoemd. Het CBR start begin 2009 een landelijke proef met faalangstexamens. Het faalangstexamen is speciaal bedoeld voor kandidaten die met behulp van de beschikbare middelen niet de noodzakelijke rust kunnen vinden om te slagen voor het rijexamen. Het faalangstexamen wordt afgenomen door een faalangstexaminator, die getraind is om mensen met faalangst te begeleiden.

Het faalangstexamen duurt in de proefperiode langer dan een praktijkexamen, namelijk 90 minuten. Tijdens het faalangstexamen bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van een time-out, als de verlammende spanning toeslaat. Het faalangstexamen is wel duurder dan het gewone rijexamen. Toelatingseisen voor het faalangstexamen, in de proefperiode, is dat de kandidaat en de rij-instructeur bereid zijn om vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten zijn bedoeld om te zien of dit experimentele examen voldoet aan de eisen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Rijlessen met Rijangst


Rijangst is een overmatige en niet functionele angst om een voertuig te besturen of om bijrijder te zijn. Het begrip rijangst is vooral bekend als belemmerende emotie bij het rijden in een motorvoertuig. Rijangst kan specifiek zijn wanneer de angst zich beperkt tot slechts één of enkele situaties, bv tunnels, bruggen, de linkerbaan op de snelweg, wegen naast water, het naderen van verkeerslichten, het rijden in een file, inparkeren, of angst om mee te rijden met een specifiek persoon. 
Naar Boven

Rijschool DUET

Rijschool DUET is actief sinds 1994, is in Zandvoort gevestigd en geeft rijlessen in Haarlem en omstreken.
Wij rijden zo vaak mogelijk in het examengebied van het CBR,
dit om het rijexamen zo goed mogelijk voor te bereiden!

Adres

P. Leffertsstraat 10

2042EH

Zandvoort

023-5730107

06-54280393

Contact

© Copyright 2013 DUET
facebook twitter mail digid